Funktionärer

Årsmötet eller styrelsen kan utse särskilda funktionärer för vissa uppgifter.

Enligt stadgarna utser årsmötet dels två revisorer dels två personer till valberedningen.

2012 har styrelsen utsett dels en Web-funktionär (Web-master) för förvaltning av DBS Web, dels en Ungdomsfunktionär  som stöd till styrelsens Ungdomsansvarige.

 

Comments are closed.