Djurö Båtsällskap förvaltas av en STYRELSE som till stöd kan ha ett antal funktionärer .
Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna på olika styrelsemedlemmar såsom ordförancde, sekreterare, kassör, hamnansvarig, varvsansvarig och klubbmästare.

Du kan kontakta valfri styrelsemedlem för information. Snabbast får du svar om du kontaktar den styrelsemedlem, som i första hand ansvar för den frågeställnings som du har.

 

Styrelsemedlemmar

(Alla e-post adresser slutar på @djuro-batsallskap.se)

Ordförande

Thomas Sundblom

070-5106989

Email: ordforande@

Invald: 2014

 

vice Ordförande

Christer Carlsson

072-2070642

 

Invald: 2015

 

Sekreterare

Lars Sommar

070-5133921

Email: sekreterare@

Invald:2014 (Sekreterare sedan 2019)

 

Kassör

Kent Dahlin

070-2309306

Email: kassor@

Invald: 2013

 

Hamnansvarig

Magnus Löfgren

0738008070

Email: hamnkapten@

Invald: 2023

 

Varvsansvarig

Per Bernhardsson

0722 235590

Email: varvschef@

Invald: 2013

Till sin hjälp har Per: Jan Ernerfeldt 08-57154565

Klubbmästare

Roger Lundgren

0736-321836

Email: klubbmastare@

Invald: 2022

 

Funktionärer

Till styrelsens hjälp finns ett antal funktionärer som är utsedda av styrelsen eller valda av årsmöte.

Miljöombud

Peder Lövbom 070-2938383

Ungdomssektionen

Rolf Svanström 070-8350460

Email: ungdom@

Webbansvarig

Kenneth Dalvik (samt ordförande)

070-7895131

Email: webansvarig@

Revisorer

Cecilia Schönmeier – 0735-182124

Janurban Modigh – 0702-513707

Valberedning

Eva Johnsson 0705712522

Gunnar Stenström 070-3359366