Styrelsen/Information

Djurö Båtsällskap förvaltas av en STYRELSE som till stöd kan ha ett antal funktionärer .
Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna på olika styrelsemedlemmar såsom ordförande, sekreterare, kassör, hamnansvarig, varvsansvarig, ungdomsansvarig och klubbmästare.

Du kan kontakta valfri styrelsemedlem för information. Snabbast får du svar om du kontaktar den styrelsemedlem, som i första hand ansvar för den frågeställnings som du har.

Comments are closed.