Djurö Båtsällskap förvaltas av en STYRELSE som till stöd kan ha ett antal funktionärer .
Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna på olika styrelsemedlemmar såsom ordförancde, sekreterare, kassör, hamnansvarig, varvsansvarig och klubbmästare.

Du kan kontakta valfri styrelsemedlem för information. Snabbast får du svar om du kontaktar den styrelsemedlem, som i första hand ansvar för den frågeställnings som du har.

 

Styrelsemedlemmar

(Alla e-post adresser slutar på @djuro-batsallskap.se)

Ordförande

Thomas Sundblom

070-5106989

Email: ordforande@

Invald: 2014

 

vice Ordförande

Christer Carlsson

072-2070642

 

Invald: 2015

 

Sekreterare

Lars Sommar

070-5133921

Email: sekreterare@

Invald:2014 (Sekreterare sedan 2019)

 

Kassör

Kent Dahlin

070-2309306

Email: kassor@

Invald: 2013

 

Hamnansvarig

Håkan Melin

070-7244422

Email: hamnkapten@

Invald: 2020

Till sin hjälp har Håkan:Lars Hettman 0702-336691 och Tom Scheffel 076-8593969

Varvsansvarig

Per Bernhardsson

0722 235590

Email: varvschef@

Invald: 2013

Till sin hjälp har Per: Jan Ernerfeldt 08-57154565

Klubbmästare

Gunnar Stenström

070-3359366

Email: klubbmastare@

Invald: 2020

 

Funktionärer

Till styrelsens hjälp finns ett antal funktionärer som är utsedda av styrelsen eller valda av årsmöte.

Miljöombud

Peder Lövbom 070-2938383

Ungdomssektionen

Rolf Svanström 070-8350460

Email: ungdom@

Webbansvarig

Kenneth Dalvik (samt ordförande)

070-7895131

Email: webansvarig@

Revisorer

Jan Lilja – 070-5952107

Mats Wergeland – 0766 30 82 82

Valberedning

Lars Hettman 0702-336691

Michael Lundgren 0708-752820