Djurö Båtsällskap startades år 1974 och har c:a 200 medlemmar med c:a 145 båtar. Djurö Båtsällskap, DBS, är en ideell förening som bygger på medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser för att åstadkomma en trivsam och väl fungerande båtklubb. Djurö Båtsällskap har sina anläggningar på Djurö/ Värmdö (N59 18′,42, O18 42′,37) i direkt anslutning till Kanholmsfjärden. Marken ägs av Värmdö Kommun och arrenderas av DBS. Till anläggningarna hör klubbhus, bryggor och varvsplatser. Bryggorna har el och vatten samt mastkran för medlemmar.
Vi tar gärna emot fler medlemmar (se avsnitt Stadgar/Medlemskap. Ansökan skickas till styrelsen ).
Vi är medlemmar i Svenska Båtunionen och Saltsjö-Mälarens Båtförbund.
Båtunionen Saltsjö-Mälarens Båtförbund
Naturen runt våra anläggningar är numera ett naturreservat vilket gör att vi i DBS är noga med att ta hand om vårt område på bästa möjliga sätt.

Djurö Båtsällskap

Box 30

139 02 DJURHAMN