Djurö / Vindö Runt 2022

posted in: Tävlingar och event | 0

Vi välkomnar alla medlemmar att delta i seglingen. Klubben bjuder på en enkel grillmåltid efter prisutdelningen. Eventuella alkoholhaltiga drycker medtas av deltagarna. Även icke kappseglande medlemmar är självklart också välkomna till grillningen.
Kappseglingen Djurö-Vindö Runt är en enkel familjekappsegling, ca 15,5 distansminuter lång och den genomförs med en minimal stab av funktionärer.

För kappseglarna börjar dagen med skepparmöte kl.10.00 vid DBS klubbhus.
Första start ca kl.11.30 enligt principen jaktstart enligt ”Omvänd SRS” (= tid-på-distans) dvs. lägsta SRS-talet startar först.
Start och målgång vid DBS klubbhamn på Djurö, start och mållinje är en förlängning av A- bryggans södra kant.

Efter kappseglingen, så snart resultat föreligger, hålls prisutdelning. Sedan tänder vi på grillarna (omkring kl.16-17 beroende på seglingstid)

Till kappseglingen görs anmälan senast tisdagen den 14 juni på bifogad ifyllbar anmälningsblankett, glöm inte antalet deltagare till grillmiddagen. och anmälan från övriga som vill deltaga på grillmiddagen görs också den senast tisdagen den 14 juni till:
sekreterare@djuro-batsallskap.se

102392_Anmalningsblankett_DVR_2022

SRS-talet för 2022 hittar man på: www.svensksegling.se

Scrolla ner och klicka på ”SRS tabell Enskrov” och leta på SRS-talet för din båt.
För båtar som saknas i tabellen krävs ett nytt SRS mätbrev från Sv. Seglarförbundet

Anmälan med deltagande enligt SRSs (shorthanded) tillåts ej.

Slutanmälan görs på skepparmötet då även ändrad användning av spinnaker-/gennaker kan göras.
Vi hälsar alla varmt välkomna till vår kappsegling och hoppas på stort deltagande och vackert väder.

Roger Lundgren och Lars Sommar