Städ- och fixardagen 2021

Städ- och fixardagen 18/9 2021

Som vanligt stort deltagande!

Jobben på hamnområdet leddes av Håkan Melin. Per hade förhinder denna gång, men hade delegerat arbetsledningen på varvsområdet till Arne Keller, Janne Ernerfeldt och Peder Lövbom.

Varvsplanen städades, bockar, stöttor och vaggor placerades ut i ordning till den kommande torrsättningen. Mycket sly rensades bort och taket (se bild) på snickarboden befriades från åratals mosstillväxt. Diverse jobb på bryggorna klarades av. Detta och mycket mer hanns med.

Som vanligt avslutades arbetsdagen med fika, mackor och korv på klubbhusets altan.