Djurö Vindö Runt 2021

posted in: Senaste nytt | 0

Inbjudan till kappsegling, DBS/Djurö-Vindö runt, lördag 2021-06-19
Vi välkomnar alla medlemmar att delta i seglingen. Klubben bjuder på en enkel grillmåltid efter prisutdelningen. Eventuella alkoholhaltiga drycker medtas av deltagarna. Även icke kappseglande medlemmar är självklart också välkomna till grillningen.

Kappseglingen Djurö-Vindö Runt är en enkel familjekappsegling, ca 15,5 distansminuter lång och den genomförs med en minimal stab av funktionärer.
För kappseglarna börjar dagen med skepparmöte kl.10.00 vid DBS klubbhus.
Första start ca kl.11.30 enligt principen jaktstart enligt ”Omvänd SRS” (= tid-på-distans) dvs. lägsta SRS-talet startar först.
Start och målgång vid DBS klubbhamn på Djurö, start och mållinje är en förlängning av A- bryggans södra kant.
Efter kappseglingen, så snart resultat föreligger, hålls prisutdelning. Sedan tänder vi på grillarna (omkring kl.16-17 beroende på seglingstid)
Till kappseglingen görs anmälan senast tisdagen den 15 juni,

Ifyllbar anmälningsblankett finns här 88269_Anm.blankett_DVR_2021 och anmälan från övriga som vill deltaga på grillkvällen görs senast tisdagen den 15 juni till:
klubbmastare@djuro-batsallskap.se
SRS-talet för 2021 hittar man på:
www.svensksegling.se / SRS / SRS tabeller. Scrolla ner och klicka på ”SRS tabellen Enskrov” och leta på SRS-talet för din båt.
För båtar som saknas i tabellen krävs ett nytt SRS mätbrev från Sv. Seglarförbundet
Anmälan med deltagande enligt SRSs (shorthanded) tillåts ej.
Slutanmälan görs på skepparmötet då även ändrad användning av spinnaker-/gennaker kan anmälas.
Vi hälsar alla varmt välkomna till vår kappsegling och hoppas på stort deltagande och vackert väder.
Gunnar Stenström Lars Sommar
Klubbmästare Tävlingsarrangör