Årsmötet 2021

posted in: Medlemsinformation | 0

Det postala årsmötet gick bra.

I klubbhuset för kontroll av röster söndagen 28 mars kl 15:00 fanns:

Thomas Sundblom, Ordförande (sammankallande)
Kent Dahlin, Kassör (Kontroll av betalande medlemmar)
Lars Sommar, Sekreterare (protokollförare)
Christer Undemo, Oberoende (rösträknare)
Jan Lilja, Revisor (rösträknare och kontrollant)

Justerat protokoll är nu tillgängligt här.

 

Happy sommar!