Arbetsdag nya bryggorna.

posted in: Medlemsinformation | 0

Hej i Vårvintern !
Dags för en ny arbetsdag i Djurö Båtsällskaps hamn. Nu i omvänd ordning mot det
vi gjorde under den förra arbetsdagen…

Alltså nu är det dags att sätta tillbaka Y-bommarna igen, men nu på de nya bryggorna !!

Arbetsdagen blir söndagen den 11 april med start klockan 10:00

Jag ber alla som har möjlighet att ställa upp och göra detta tunga jobb, ju fler vi är
desto smidigare kommer det att gå.

Vi syns!