XRF-Mätning – uppdaterat

posted in: Miljöarbetet, Senaste nytt | 0

Vi har nu låtit Britta från Happyboat mäta alla båtar som kanske hade färg med TBT. TBT är numera totalförbjudet.

Happyboat har producerat en fin rapport med bra information.

Rapport Djurö BS

Vi har presenterat detta för Värmdö Kommun. Där anser man att alla båtar skall saneras, även de som har värden under mätinstrumentets noggrannhet. Man har i kommunen ej heller några riktlinjer eller liknande som Stockholms Stad har gjort.

Transportstyrelsen håller på att ta fram nationella föreskrifter och dessa kommer högst troligen att vara i linje med Happyboat / Stockholms Stad.

Styrelsen har beslutat:

  • att de två båtar som har värden under Stockholms Stads rådgivande referensvärden behöver INTE saneras innan sommaren 2021.
  • att de båtar med för höga värden MÅSTE saneras eller flytta från föreningens område innan sjösättningen 2021.

Hur man sanerar och andra tips hittar du här.