Arbetsdag med bryggorna

Nu när större delen av båtarna är på land så kommer det att ske ganska stora jobb i hamnen.
På B bryggan ska den inre delen av bryggan bytas ut, den som är byggd i trä, sen ska hela brygga C bytas ut.
Till er som har båtar i vattnet fortfarande: ni får flytta era båtar till de övriga lediga platserna som finns.
Båtarna ska vara flyttade absolut senast fredagen den 23 oktober
Glöm då inte att ta med era förtöjningar och låskättingar som ni har på bryggor och bommar. Det gäller för övrigt alla er som redan tagit upp era båtar. Alla förtöjningar, låskättingar och annat som finns kvar på de berörda bryggorna måste tas bort eftersom bommarna kan hamna på annan plats när de sätts tillbaka efter bryggbytet.
Måndagen den 2 november kommer detta arbete att starta och det är Svenska Pontonhamnar som kommer att utföra bytet av bryggor.
Lördag den 24 oktober kl. 10.00 är det arbetsdag för att demontera alla bommar på bryggorna. OBS Reservdag är Söndagen den 1 November, 10:00
Jag vill be alla som har möjlighet att ställa upp och göra detta tunga jobb, ju fler vi är desto smidigare kommer det att gå.

Mvh
Hamnkapten Håkan Melin, 070-7244422