Miljöfrågor från SMBF

posted in: Miljöarbetet, Senaste nytt | 0

Vi har fått följande från Saltsjön – Mälarens Båtförbund

Miljöfrågor

Klarlagd definition av ”huvudsaklig förtöjningsplats”

Arbetet med att få fler att måla mindre ger resultat. Det bär bra! På sikt kommer allt färre att välja att måla sina båtbottnar med giftfärg. Flera klubbar har redan infört förbud mot biocidfärger. Andra förbjuder högtryckstvätt.

För er som ändå vill fortsätta måla gäller följande: Alla biocidfärger – t ex så kallade ”ostkustfärger” – är förbjudna i Mälaren och andra insjöar. Kemikalieinspektionen har nyligen ändrat/ förtydligat vad de menar med ”huvudsaklig förtöjningsplats”, vilket är avgörande om en båt som mesta tiden är i Östersjön, men som ibland besöker Mälaren av någon anledning. Läs nya texten här: http://www.kemi.se/ Det har nu uppkommit diskussion om båtar som hela sommaren har sin förtöjningsplats i Östersjön får rustas och sjösättas i Mälaren. Från SMBF har vi skrivit till Kemikalieinspektionen (se: www.smbf.org) och framhållet att det bör vara möjligt att rusta sin båt vid uppläggningsplats i Mälaren och sedan ta sin båt ut i saltsjön – även om den är målad med så kallad ”ostkustfärg”. I en e-postkonversation har Kemikalieinspektionen gett en ytterligare förklaring som lyder så här: ”Den tolkningen stämmer i så fall med hur vi definierar användningsvillkoret, eftersom en huvudsaklig förtöjningsplats enligt vår definition är i vatten. Som vi har sagt tidigare anser vi inte att vi kan sträcka vårt användningsvillkor till att omfatta vinterförvaring eller rustning på land.” Detta innebär, enligt SMBFs tolkning: – att en båt som är målad med östersjöfärg får rustas och sjösättas i Mälaren för att sedan efter en kort tid ta sig ut i saltsjön till sin huvudsakliga förtöjningsplats. – att en båt som är målad med östersjöfärg eller annan biocidfärg, och har en egen bryggplats i Saltsjön, får inte disponera en egen bryggplats vid klubb i Mälaren.. Observera att den egna kommunen kan göra andra tolkningar av detta.

Tips inför vårrustningen

Behöver du verkligen måla båtbotten? Ofta är det både bättre och billigare att låta bli – Alla bottenfärger med biocid/gift som är godkända av Kemikalieinspektionen (t ex ”ostkustfärger”) är förbjuda i Mälaren och andra insjöar. – Glykol får inte släppas ut i sjön, på marken eller avloppet. Ska tas om hand som farligt avfall. – Begagnade penslar, gamla färgburkar och skrap- och sliprester är farligt avfall och får inte slängas i vanliga sopsäcken.