Välkommen till Djurö Båtsällskap

Hamnen är full säsong 2019!

Djurö Båtsällskap har cirka 70 hamnplatser och vinterplatser på land. Omsättningen på platserna är mycket låg. Därför är chansen att få en plats väldigt liten. Naturligt.


Se över din båt!

Postat den 2019-08-28 09:51:41 av admin

Efter det kraftiga regnet natten till tisdagen 20 augusti (jag själv uppmätte ca 40 mm under kort tid) fick Stellan Holmer och Kent Dahlin larm om en vattenfylld båt i vår hamn som var nära att sjunka.
De försökte länspumpa men möttes av bensinlukt så efter kontakt med 112 kom Kustbevakningen till undsättning. Man ville klokt nog undvika ännu en storbrand i klubben.

Efter diverse strul med pumpar mm länsades båten, så faran var över. Under tiden kontaktades ägaren som dök upp efter en stund och kunde ta hand om båten.
Han blev tvungen att se över reglagetätningarna och åtgärda en dåligt tätad manlucka till kölsvinet.
Hoppas detta kan vara till lärdom för ägare till liknande båtar med låg akterspegel pga motormontaget!
Slutligen ett varmt tack till vår Kustbevakning som med gott humör redde ut situationen.

/Lasse Sommar

Söker du båtplats?

Postat den 2019-01-08 18:51:36 av admin

Hamnen är full säsong 2019!

 

Djurö Båtsällskap har ett antal hamnplatser och vinterplatser på land. Vanligtvis har vi väntelista för de som söker plats. På sen-sommaren och hösten är trycket stort efter platser på land och på våren är det hamnplatser som söks. Naturligt.

Det är därför inte säkert att du kan få en plats. Om du har varit medlem i klubben en tid så är chansen större att du skall få plats. Men! Det är även en fråga om båtstorlek. Kanske är din båt för stor för den plats som kanske finns. I sådant fall kan en annan medlem kanske gå före.

Vi behandlar INTE platsansökningar utan att du först blivit medlem i klubben.

Skicka alltid in en medlemsansökan!

Miljöfrågor från SMBF

Postat den 2017-04-25 18:20:02 av admin

Vi har fått följande från Saltsjön – Mälarens Båtförbund

Miljöfrågor

Klarlagd definition av ”huvudsaklig förtöjningsplats”

Arbetet med att få fler att måla mindre ger resultat. Det bär bra! På sikt kommer allt färre att välja att måla sina båtbottnar med giftfärg. Flera klubbar har redan infört förbud mot biocidfärger. Andra förbjuder högtryckstvätt.

För er som ändå vill fortsätta måla gäller följande: Alla biocidfärger – t ex så kallade ”ostkustfärger” – är förbjudna i Mälaren och andra insjöar. Kemikalieinspektionen har nyligen ändrat/ förtydligat vad de menar med ”huvudsaklig förtöjningsplats”, vilket är avgörande om en båt som mesta tiden är i Östersjön, men som ibland besöker Mälaren av någon anledning. Läs nya texten här: http://www.kemi.se/ Det har nu uppkommit diskussion om båtar som hela sommaren har sin förtöjningsplats i Östersjön får rustas och sjösättas i Mälaren. Från SMBF har vi skrivit till Kemikalieinspektionen (se: www.smbf.org) och framhållet att det bör vara möjligt att rusta sin båt vid uppläggningsplats i Mälaren och sedan ta sin båt ut i saltsjön – även om den är målad med så kallad ”ostkustfärg”. I en e-postkonversation har Kemikalieinspektionen gett en ytterligare förklaring som lyder så här: ”Den tolkningen stämmer i så fall med hur vi definierar användningsvillkoret, eftersom en huvudsaklig förtöjningsplats enligt vår definition är i vatten. Som vi har sagt tidigare anser vi inte att vi kan sträcka vårt användningsvillkor till att omfatta vinterförvaring eller rustning på land.” Detta innebär, enligt SMBFs tolkning: – att en båt som är målad med östersjöfärg får rustas och sjösättas i Mälaren för att sedan efter en kort tid ta sig ut i saltsjön till sin huvudsakliga förtöjningsplats. – att en båt som är målad med östersjöfärg eller annan biocidfärg, och har en egen bryggplats i Saltsjön, får inte disponera en egen bryggplats vid klubb i Mälaren.. Observera att den egna kommunen kan göra andra tolkningar av detta.

Tips inför vårrustningen

Behöver du verkligen måla båtbotten? Ofta är det både bättre och billigare att låta bli – Alla bottenfärger med biocid/gift som är godkända av Kemikalieinspektionen (t ex ”ostkustfärger”) är förbjuda i Mälaren och andra insjöar. – Glykol får inte släppas ut i sjön, på marken eller avloppet. Ska tas om hand som farligt avfall. – Begagnade penslar, gamla färgburkar och skrap- och sliprester är farligt avfall och får inte slängas i vanliga sopsäcken.

 

Snart är det dags!!

Postat den 2017-03-28 18:27:16 av admin

I dag, tisdag 28 mars är det fint väder om än lite svalt i skuggan. Men väldigt vackert och förväntansfullt i hamnen.

Här lite förkortat om sjösättningen från vår varvschef.

Hejsan alla medlemmar och båtägare

Grovplaneringen är som vanligt att de båtar som inte har plats i hamnen hos DBS kommer att sjösättas först och vi kommer att börja kl 8.00 båda dagarna.

Du kommer INTE att få välja vilken dag som du ska sjösättas utan det planerar jag utifrån att vi kan vara så effektiva som möjligt och att vi får i de båtar först som ska masta på och åka till annan hamnplats.

Jag kommer om ca 2 veckor att skicka ut listorna på planeringen med dagar och tider.

När detta utskick kommer är det viktigt att du noterar din tid ordentligt och att din båt är klar i tid.

Tänk på att du ska hjälpa till med sjösättningen av de 4 båtar som är planerade innan din egen båt ska läggas i.

Det är väldigt viktigt att alla ställer upp och hjälper varandra efter den plan vi brukar ha.

Nu hoppas vi på bra väder framöver så att vårrustningen blir ett nöje……….

DBS Hamn 2011-10-01Djurö Båtsällskap
startades år 1974 och har c:a 200 medlemmar med c:a 145 båtar. Djurö Båtsällskap, DBS, är en ideell förening som bygger på medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser för att åstadkomma en trivsam och väl fungerande båtklubb. Djurö Båtsällskap har sina anläggningar på Djurö/ Värmdö (N59 18′,42, O18 42′,37) i direkt anslutning till Kanholmsfjärden. Till anläggningarna hör klubbhus, bryggor och varvsplatser. Bryggorna har el och vatten samt mastkran för medlemmar.
Vi tar gärna emot fler medlemmar (se avsnitt Stadgar/Medlemskap. Ansökan skickas till styrelsen ).
Vi är medlemmar i Svenska Båtunionen och Saltsjö-Mälarens Båtförbund.
Båtunionen Saltsjö-Mälarens Båtförbund

Comments are closed.