Välkommen till Djurö Båtsällskap

Söker du båtplats?

Postat den 2014-09-08 18:51:36 av admin

Djurö Båtsällskap har ett antal hamnplatser och vinterplatser på land. Vanligtvis har vi väntelista för de som söker plats. På sen-sommaren och hösten är trycket stort efter platser på land och på våren är det hamnplatser som söks. Naturligt.

Det är därför inte säkert att du kan få en plats. Om du har varit medlem i klubben en tid så är chansen större att du skall få plats. Men! Det är även en fråga om båtstorlek. Kanske är din båt för stor för den plats som kanske finns. I sådant fall kan en annan medlem kanske gå före.

Vi behandlar INTE platsansökningar utan att du först blivit medlem i klubben.

Skicka alltid in en medlemsansökan!

DBS Hamn 2011-10-01Djurö Båtsällskap
startades år 1974 och har c:a 200 medlemmar med c:a 145 båtar. Djurö Båtsällskap, DBS, är en ideell förening som bygger på medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser för att åstadkomma en trivsam och väl fungerande båtklubb. Djurö Båtsällskap har sina anläggningar på Djurö/ Värmdö (N59 18′,42, O18 42′,37) i direkt anslutning till Kanholmsfjärden. Till anläggningarna hör klubbhus, bryggor och varvsplatser. Bryggorna har el och vatten samt mastkran för medlemmar.
Vi tar gärna emot fler medlemmar (se avsnitt Stadgar/Medlemskap. Ansökan skickas till styrelsen ).
Vi är medlemmar i Svenska Båtunionen och Saltsjö-Mälarens Båtförbund.
Båtunionen Saltsjö-Mälarens Båtförbund

Comments are closed.